ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΕΣ ΛΥΣΕΙΣ

 Αναλαμβάνουμε την ανεύρεση της ιδανικότερης ασφαλιστικής λύσης για τις ανάγκες σας,
έχοντας ως γνώμονα αποκλειστικά το συμφέρον σας. 
idiotes

ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΕΣ ΛΥΣΕΙΣ ΓΙΑ ΙΔΙΩΤΕΣ


idiotes

Η εταιρεία μας ως ασφαλιστικός διαμεσολαβητής είναι απαλλαγμένη από αποκλειστικές σχέσεις με ασφαλιστικές εταιρείες και εκπροσωπεί μόνο τα συμφέροντα των πελατών της κατά την διεύρυνση της ασφαλιστικής αγοράς για το κατάλληλο ασφαλιστικό προϊόν που θα τους προτείνει. Φροντίζουμε για την ανεύρεση της ιδανικότερης ασφαλιστικής λύσης, σε ανταγωνιστικό κόστος για:

 • Κάλυψη ατομικής και οικογενειακής αστικής ευθύνης,
 • Κάλυψη Επαγγελματικής Ευθύνης & Εργοδοτικής Ευθύνης
 • Προγράμματα Ζωής και Υγείας
 • Συνταξιοδοτικά-Αποταμιευτικά προγράμματα
 • Ταξιδιωτικές Ασφαλίσεις
 • Κατά Παντός Κινδύνου Ηλεκτρονικού Εξοπλισμού
 • Ασφαλίσεις περιουσίας (ακίνητα, αυτοκίνητα, σκάφη αναψυχής, αντικείμενα ιδιαίτερης αξίας, έργα τέχνης, Οδικής και Τεχνικής Βοήθειας κλπ)
epixeiriseis

ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΕΣ ΛΥΣΕΙΣ ΓΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ


epixeiriseis

Η «Πλαίσιο Ασφαλιστικές Εργασίες» μπορεί να αποτελέσει τον ιδανικό συνεργάτη – ασφαλιστικό σύμβουλο της επιχείρησης σας για τον προσδιορισμό των ασφαλιστικών κινδύνων και την πλήρη κάλυψη τους σε συνεργασία με κορυφαίες Ασφαλιστικές Εταιρείες, λαμβάνοντας πολύ σοβαρά την επαγγελματική εχεμύθεια. Οι ασφαλιστικές λύσεις που μπορούμε να σχεδιάσουμε και να παρέχουμε στους πελάτες μας περιλαμβάνουν:

 • Ασφάλιση έναντι Κυβερνοεπίθεσης (Cyber Insurance)
 • Ασφαλίσεις Περιουσίας
 • Ασφαλίσεις Διακοπής Εργασιών και Απώλειας Κερδών
 • Ασφαλίσεις Ομαδικών προγραμμάτων Υγείας και Αποταμιευτικών
 • Ταξιδιωτικές Ασφαλίσεις
 • Ασφαλίσεις Πιστώσεων
 • Ασφαλίσεις Εγγυήσεων
 • Ασφαλίσεις Πολιτιστικών και Καλλιτεχνικών Εκδηλώσεων
 • Ασφαλίσεις Δημοσίων Έργων Υποδομών, Ιδιωτικών και ΣΔΙΤ
 • Ασφαλίσεις Χρηματικών/Οικονομικών Απωλειών
 • Ασφαλίσεις Πλοίων, Φορτίων, Πληρωμάτων
 • Ασφαλίσεις Διακίνησης Εμπορευμάτων
 • Ασφαλίσεις Δανείων
 • Ασφαλίσεις Cyber Edge – Specialty Solutions
 • Ασφαλίσεις Ευθυνών (Γενικής Αστικής Ευθύνης από την Λειτουργία Οργανισμών, Επιχειρήσεων κλπ, Εργοδοτικής Ευθύνης, Περιβαλλοντικές Ευθύνες, D & O, Ευθύνη Προϊόντων, Επαγγελματικές Ευθύνες κλπ)

error: Απαγορεύεται ρητώς η χρήση κειμένων & φωτογραφιών του plessio-insurance.gr. Το περιεχόμενο προστατεύεται από πνευματικά δικαιώματα.