ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ

 Μελέτη & Διαχείριση Κινδύνου - Ασφαλιστική Διαμεσολάβηση - Διαχείριση Απαιτήσεων 
diaxeirisikindinou

ΜΕΛΕΤΗ & ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΚΙΝΔΥΝΟΥ (RISK MANAGEMENT)


Δεδομένου ότι κάθε μεγέθους επιχείρηση είναι δυνητικά εκτεθειμένη σε πληθώρα άμεσων και έμμεσων κινδύνων, κρίνεται απολύτως σκόπιμη και αναγκαία η αξιολόγηση και η διαχείριση τους, με στόχο την ελαχιστοποίηση του κόστους αντιμετώπισης τους.

Η «Πλαίσιο Ασφαλιστικές Εργασίες» έχοντας πολυετή εμπειρία στην διαχείριση πολύπλοκων ασφαλιστικών κινδύνων για  όλους τους κλάδους ασφάλισης, αναλαμβάνει την ενδελεχή έρευνα, ανάλυση και αξιολόγηση των ασφαλιστικών κινδύνων για κάθε επιχειρηματική σας δραστηριότητα, προκειμένου να καταρτιστεί ένα ολοκληρωμένο σχέδιο ασφάλισης που θα καλύπτει πλήρως τις εξειδικευμένες ανάγκες της επιχείρησης σας.

diaxeirisikindinou
asfalistikidiamesolavisi

ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ ΔΙΑΜΕΣΟΛΑΒΗΣΗ


Διαθέτοντας ουσιαστική γνώση της ασφαλιστικής αγοράς και των διαθέσιμων ασφαλιστικών προϊόντων παντός τύπου, έχουμε τη δυνατότητα να εξυπηρετήσουμε τις ανάγκες τόσο των ιδιωτών πελατών μας όσο και των επιχειρήσεων κάθε κλάδου, σε πανελλαδικό επίπεδο.

Αναλαμβάνουμε για εσάς τον σχεδιασμό της κατάλληλης ασφαλιστικής λύσης που θα καλύπτει απόλυτα τις ασφαλιστικές σας ανάγκες και διερευνούμε την ασφαλιστική αγορά, απευθυνόμενοι αποκλειστικά σε αποδεδειγμένα αξιόπιστες Ασφαλιστικές Εταιρείες, προκειμένου να σας παρουσιάσουμε τις ιδανικότερες επιλογές ασφαλιστικών προϊόντων, με τους πλέον συμφέροντες όρους.

Ως ασφαλιστικοί σύμβουλοι λειτουργούμε πάντοτε με αμεροληψία, παρέχοντας σας συμβουλές, διευκρινήσεις και εν γένει ολοκληρωμένη πληροφόρηση με πλήρη διαφάνεια, σχετικά με τα δικαιώματα, τις υποχρεώσεις, τους ειδικούς όρους, τις εξαιρέσεις, τις απαλλαγές και το κόστος του ασφαλιστικού πακέτου που θα επιλέξετε. Στα πλαίσια της ποιοτικής εξυπηρέτησης των πελατών μας, διαχειριζόμαστε τα ασφαλιστήρια συμβόλαια , φροντίζουμε για την αναπροσαρμογή τους σε περίπτωση μεταβολής του κινδύνου και επαναδιαπραγματευόμαστε τους όρους ασφάλισης κατά την ανανέωση τους.

asfalistikidiamesolavisi
diaxeirisiapaitiseon

ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΑΠΑΙΤΗΣΕΩΝ (CLAIMS HANDLING & CLAIMS CONTROL)


Στην «Πλαίσιο Ασφαλιστικές Εργασίες» η προάσπιση των ασφαλιστικών σας συμφερόντων δεν σταματάει στον προσδιορισμό του κινδύνου και στην διαμεσολάβηση για την ανεύρεση ασφαλιστικής λύσης. Σαφής κατευθυντήριος άξονας της εταιρείας μας παραμένει η ολοκληρωμένη εξυπηρέτηση σας και ικανοποιητική κάλυψη των ασφαλιστικών σας συμφερόντων, καθ’ όλη τη διάρκεια της συνεργασίας μας.

Κατ΄επέκταση, σε περίπτωση που επέλθει ο ασφαλιστικός κίνδυνος, αναλαμβάνουμε πλήρως την διαχείριση των απαιτήσεων και συνδράμουμε ενεργά στην διεκπεραίωση της ασφαλιστικής κάλυψης και αποζημίωσης, με στόχο την ταχύτερη ολοκλήρωση της διαδικασίας. Στις υπηρεσίες μας περιλαμβάνεται η αναγγελία της ζημιάς, η προετοιμασία αίτησης της αποζημίωσης, ο συντονισμός και ο έλεγχος της πραγματογνωμοσύνης και η διευθέτηση της αποζημίωσης σύμφωνα με τους όρους του ασφαλιστικού σας συμβολαίου.

diaxeirisiapaitiseon
error: Απαγορεύεται ρητώς η χρήση κειμένων & φωτογραφιών του plessio-insurance.gr. Το περιεχόμενο προστατεύεται από πνευματικά δικαιώματα.