Ποια προσωπικά δεδομένα συλλέγονται

Τα προσωπικά δεδομένα που συλλέγονται στο παρόν site, είναι τα εξής:

 1. Τα στοιχεία που συμπληρώνει ο επισκέπτης του site (πχ Ονοματεπώνυμο, Κινητό, Email, ΑΦΜ κτλ), εφόσον αποφασίσει να επικοινωνήσει μέσω της φόρμας επικοινωνίας ή της φόρμας παραπόνου, προκειμένου να εξυπηρετηθεί. 
 2. Η διεύθυνση διαδικτυακού πρωτοκόλλου (IP) της συσκευής του επισκέπτη, η οποία γίνεται αυτόματα μέσω των log files κατά την είσοδο του στο site. Η IP αποτελεί την μοναδική αριθμητική διεύθυνση της συσκευής του χρήστη και τα log files είναι αρχεία καταγραφής στον server όπου φιλοξενείται το site. Η καταγραφή γίνεται αυτόματα και δεν μπορεί να παρακαμφθεί καθώς γίνεται για λόγους ασφαλείας, όπως παραδείγματος χάρη για να προστατευτεί το site από κακόβουλες επιθέσεις.
 3. Πληροφορίες που συλλέγονται μέσω των cookies που εγκαθίστανται στην συσκευή του επισκέπτη, εφόσον συναινέσει στην χρήση αυτών κατά την είσοδο του στο site. Οι συλλεχθείσες πληροφορίες εξαρτώνται από το είδος των cookies και μπορεί να συμπεριλαμβάνουν επιγραμμικά αναγνωριστικά στοιχεία ταυτότητας, βάση των οποίων επιτυγχάνεται η παρακολούθηση, καταγραφή και ανάλυση της διαδικτυακής συμπεριφοράς του χρήστη τόσο στον παρόν ιστότοπο, όσο και σε άλλους, προκειμένου να στοχευθεί διαφημιστικά βάση των ενδιαφερόντων και των προτιμήσεων του, στους ιστότοπους των συνεργαζόμενων μέσων κοινωνικής δικτύωσης, διαφήμισης και ανάλυσης.Μπορείτε να ενημερωθείτε αναλυτικά για τις κατηγορίες των cookies που χρησιμοποιούμε,στην “Πολιτική Cookies”.

Γιατί συλλέγονται τα συγκεκριμένα προσωπικά δεδομένα 

Τα παραπάνω προσωπικά δεδομένα συλλέγονται και γίνονται αντικείμενο επεξεργασίας αποκλειστικά για την εξυπηρέτηση των παρακάτω σκοπών σύμφωνα με τις ακόλουθες νόμιμες βάσεις:

Νόμιμη βάση: Σύμβαση.  | Σκοπός: Εξυπηρέτηση των επισκεπτών του site. 

Στην περίπτωση αποστολής μηνύματος μέσω της φόρμας επικοινωνίας, επεξεργαζόμαστε να προσωπικά σας δεδομένα προκειμένου να σας εξυπηρετήσουμε, ανάλογα με το αίτημα σας.

Νόμιμη βάση: Έννομο συμφέρον.  | Σκοπός: Προστασία του site μας από κακόβουλες επιθέσεις. 

Όσον αφορά την αυτόματη καταγραφή της IP μέσω των log files, αυτή γίνεται γιατί υπάρχει έννομο συμφέρον μας να προστατέψουμε το site μας.

Νόμιμη βάση: Νομική υποχρέωση. | Σκοπός: Ενημέρωση των Αρμόδιων Αρχών. 

Η αυτόματη καταγραφή της IP μέσω των log files, γίνεται γιατί είμαστε επίσης νομικά υποχρεωμένοι να ενημερώσουμε τις Αρμόδιες Αρχές σε περίπτωση κακόβουλης επίθεσης.

Νόμιμη βάση: Συγκατάθεση.  | Σκοπός: Παροχή τεχνικά άρτιου & λειτουργικού site, παρακολούθηση επιδόσεων του site μας και διενέργεια διαφημιστικών εκστρατειών. 

Εφόσον δοθεί συγκατάθεση από τον επισκέπτη για την χρήση cookies από το site μας, συλλέγονται αυτόματες πληροφορίες για τους παραπάνω σκοπούς. Μπορείτε να ενημερωθείτε αναλυτικά για τα cookies που χρησιμοποιούμε στην σελίδα Πολιτική Cookies.


Με ποιους μοιραζόμαστε τα προσωπικά δεδομένα

 • Όσον αφορά τα στοιχεία που επιλέγει να εισάγει ο επισκέπτης στην φόρμα επικοινωνίας του site, δεν έχουν πρόσβαση τρίτα μέρη.
 • Όσον αφορά την αυτόματη καταγραφή της IP του επισκέπτη μέσω των log files, αποδέκτες μπορεί να είναι πάροχοι υπηρεσιών δικτύων οι οποίοι χρησιμοποιούνται για την φιλοξενία του site μας.
 • Όσον αφορά τις πληροφορίες που συλλέγονται μέσω των αναγνωριστικών cookies, εφόσον συναινέσει στην χρήση τους ο επισκέπτης, κοινοποιούνται στα συνεργαζόμενα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, διαφήμισης και ανάλυσης, οι οποίοι χρησιμοποιούν τις συλλεχθείσες πληροφορίες για λόγους στατιστικούς, διαφημιστικούς και επαναστόχευσης.  Σε αυτή την περίπτωση τα δεδομένα σας ενδέχεται να διαβιβαστούν εκτός Ευρωπαϊκής Ένωσης.
 • Εφόσον απορρέει νομική υποχρέωση ή δικαίωμα, οφείλουμε να κοινοποιήσουμε τα προσωπικά δεδομένα στις αστυνομικές αρχές και σε οποιαδήποτε άλλη διοικητική, δικαστική ή δημόσια αρχή.

Για πόσο καιρό διατηρούνται τα προσωπικά δεδομένα

Tα προσωπικά δεδομένα διατηρούνται για όσο χρονικό διάστημα είναι απαραίτητο αναλόγως του σκοπού, του είδους της επεξεργασίας ή/και των νομικών μας δικαιωμάτων ή υποχρεώσεων.


Τι δικαιώματα έχετε σύμφωνα με το νομικό πλαίσιο του GDPR

 • Δικαίωμα διαφανούς ενημέρωσης για το ποια προσωπικά δεδομένα σας συλλέγονται & πως χρησιμοποιούνται, όπως γίνεται μέσω της παρούσας Πολιτικής Απορρήτου
 • Δικαίωμα πρόσβασης στα προσωπικά δεδομένα που έχουμε συλλέξει
 • Δικαίωμα διόρθωσης ανακριβών πληροφοριών ή/και επικαιροποίηση αυτών
 • Δικαίωμα διαγραφής των παραπάνω δεδομένων (“δικαίωμα στη λήθη”)
 • Δικαίωμα περιορισμού της επεξεργασίας των προσωπικών σας δεδομένων
 • Δικαίωμα στη φορητότητα των προσωπικών σας δεδομένων
 • Δικαίωμα εναντίωσης στην επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων
 • Δικαίωμα ανάκλησης της ήδη δοθείσας συγκατάθεσής σας, για την επεξεργασία των δεδομένων που γίνεται με βάση τη συγκατάθεση.
 • Δικαίωμα να προβείτε σε καταγγελία στην αρμόδια εποπτική αρχή, Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα (Λ.Κηφισίας 1-3, Αθήνα, Τ.Κ. 115 23, +30 210 6475600, contact@dpa.gr)

 


Στοιχεία επικοινωνίας

Αν επιθυμείτε να ενημερωθείτε περαιτέρω σχετικά με την επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων ή να ασκήσετε τα δικαιώματα σας, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας μέσω email στην ηλεκτρονική διεύθυνση info@plessio-insurance.gr .


Τελευταία Ενημέρωση Πολιτικής Απορρήτου

Η παρούσα Πολιτική Απορρήτου επικαιροποιείται όποτε είναι αναγκαίο. Σας ενθαρρύνουμε να διαβάζετε, ανά τακτά διαστήματα, την παρούσα Πολιτική για να γνωρίζετε πώς προστατεύονται τα δεδομένα σας.

Τελευταία ενημέρωση 4/2/20

error: Απαγορεύεται ρητώς η χρήση κειμένων & φωτογραφιών του plessio-insurance.gr. Το περιεχόμενο προστατεύεται από πνευματικά δικαιώματα.